DSC_1583

KokoTeatterin sukupuolijakauma 2014-2018

13.3.2019

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry STOD innoittamana KokoTeatterissa on jälleen laskettu sukupuolijakauma nais- ja miesohjaajista sekä kirjailijoista. Vapaan kentän toimijana teatterissa ei yllätytty sukupuolijakauman naisvoittoisuudesta. Naisohjaajia on viimeisen viiden toimintavuoden aikana ollut 68%. Naiskirjailijoiden teoksien osuus kokonaismäärästä on 50%.

KokoTeatteri haluaa innostaa myös muut vapaan kentän toimijat julkistamaan omat sukupuolijakaumansa. Koko alan etu on nostaa näkyväksi sukupuolittunut jako resursseista. Vapaalla teatterikentällä työskentelee ainakin teatterin oman tilaston perusteella merkittävästi enemmän naisia.

Laskennan ulkopuolelle on jätetty improvisaatioesitykset, konsertit, tanssiklubit, festivaalit ja muu tapahtumaluonteinen esitystoiminta. Tanssiteoksista mukana ovat teokset, joissa käsikirjoituksella, tekstin käyttämisellä ja ohjauksella on erityinen rooli koreografian tukena.

2014-2018 laskennassa on mukana 62 teosta.

Naisohjaajat 68%

Miesohjaajat 31%

Työryhmäohjaukset 1%

 

Naiskirjailijat 50%

Mieskirjailijat 37%

Työryhmäkäsikirjoitukset 13%

 

STOD:in tilastoihin viitaten painotamme, että sukupuolia nainen ja mies on tässäkin laskennassa käytetty merkitsemään sukupuolta ammattiroolin näkökulmasta, ei kokemuksellisena tai tosiasiallisena sukupuolena.