SosTaiteen I ilta II

SOSIAALISEN TAITEEN INNOVAATIOILTA Vol.2

13.3.2019

26.3.  KokoTeatterissa klo 15-18

 

Järjestimme 2018 lokakuussa KokoTeatterilla keskustelutilaisuuden joka kulki nimellä Sosiaalisen taiteen innovaatioilta.

Tilaisuuden tavoitteena oli avata keskustelua ja kartoittaa tarvetta SOTE ja Taidekentän kohtaamiselle.

Keskustelutilaisuuteen ottivat osaa mm. Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Mielenterveyden keskusliitto, Teatterikeskus, Suomen mielenterveysseura, KokoTeatteri ja monet muut alojen tai niiden rajapinnassa olevat toimijat, järjestöt sekä alalla työskentelevät ja opiskelevat.

Tilaisuus todisti että tällaiselle yhteiskuntapoliittiselle keskustelulle ja kohtaamiselle on suuri tarve joten päätimme järjestää kokonaisen tapahtumasarjan.

 

Illan teemana on tällä kertaa:

Osallistuminen kulttuuriin on jokaisen oikeus

Olemme kutsuneet eri puolueiden ehdokkaita pitämään lyhyitä johdatus puheenvuoroja keskustelun avaukseksi

Puhujina:

Outi Alanko-Kahiluoto Vihreät

J-P Väisänen SKP

Lotta Backlund Kokoomus

Tuula Haatainen SDP

Eeva Kärkkäinen Keskusta

 

Tilaisuudessa tavoitteena on avata dialogista keskustelua taiteen hyvinvointivaikutusten käytäntöön panosta ja juurruttamisesta sekä taide-, ja sosiaali-kentän yhteisestä tulevaisuudesta.

Tavoitteenamme on tuoda taide sekä sosiaali-, ja hyvinvointi toimijat yhteen jakamaan näkemyksiä aiheesta ja tuottaa hedelmällistä keskustelua alojen tulevaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysala on murroksen kynnyksellä. Toimintakulttuurit muuttuvat ja hoitoalalla noudatetaan yhä enemmän kokonaisvaltaisia käytäntöjä ja ennaltaehkäisyyn perustuvaa hoitoa. Taide on tässä hyvinvointikeskustelussa keskeisessä roolissa. Myös taidekentän rahoitusmallit ja rakenteet ovat murroksessa. Kenen tulisi rahoittaa taiteella tavoiteltavaa hyvinvointia?

 

Tilaisuus on luonteeltaan vapaamuotoinen ja yleisölle avoin.

 

Ystävällisin Terveisin

Sandra Beech os.Kimonen

Taiteen Sulattamo ry

sandra.beech@taiteensulattamo.fi

hanketiedottaja

Kaunis mieli-hanke

040 065 2349

www.taiteensulattamo.fi