Juhlavuoden pääteos saa ensi-iltansa lauantaina

Constellations IMG_2918 © Anna Aalto, Heasta

20.3.2017

KokoTeatterin syntymäpäivähulinat potkaistaan ensi lauantaina kunnolla käyntiin, kun juhlavuoden pääteos, Constallations, saa suomenkielisen kantaesityksensä. Multiversumiteoriaan pureutuva esitys on ylistys teatteri- ja tanssitaiteelle, ja sen pääosissa nähdään Sami Saikkonen ja Sonja Sorvola.

Constellations on monella tapaa poikkeuksellinen tuotanto. Ensinnäkin se lainaa rakenteensa supersäieteorialta. Toisekseen siinä nähdään jotain ennenäkemätöntä – KokoTeatterin ensimmäinen pyörönäyttämö.

Teoksen esityskausi huipentuu juhlanäytökseen, joka pidetään KokoTeatterin virallisena 20-vuotissyntymäpäivänä 27.5.

Juhlavuoden kunniaksi kaikki teatterin vuonna 1997 syntyneet ikäkaimat pääsevät esityksiin maksutta.

Poijun Onnellinen prinssi 26.2. on peruttu

Onnellinen-prinssi-vaaka-web

13.2.2017

Ennakkotiedoista poiketen Nukketeatterikeskus Poijun esitys su 26.2. klo 15 on peruutettu. Muista esityskerroista saa tietoa Poijulta!

Taiken päätökset vuodelle 2017 nostattivat vapaan kentän vetoomuksen alan toimintaedellytysten turvaamiseksi

2007 Riihiukko (kuvassa Sesa Lehto, Pinja Flink, Maija Kaunismaa, Mikko Orpana, Juha Svahn, Tommi Liski ja Jukka Manninen)

9.2.2017

KokoTeatteri julkaisee Miira Sippolan ja Marika Heiskasen laatiman vetoomuksen. Taiken tuet ovat tippuneet monelta ryhmältä ja alalla ollaan huolissan tulevaisuudesta.

 

VETOOMUS VAPAAN KENTÄN VAKIINTUNEIDEN TEATTEREIDEN PUOLESTA

 

 

Suomessa toimii vos-lain alaisten teattereiden lisäksi kymmeniä lain ulkopuolisia ammattiteattereita, tuotantoalustoja tai ammattiteatteriryhmiä. Ne ovat kevytrakenteisia teatteritoimijoita, joiden parissa tehdään merkittävä määrä kunnianhimoista, monimuotoista ja raikasta teatteri- ja esitystaidetta. Lisäksi monet toimijat tekevät tutkivaa sekä kansainvälistä työtä. Ammattiteatteriryhmissä on usein kehittynyt ja yhä kehittyy suomalaisen teatterin tulevaisuus; ne uudistavat, kehittävät ja monipuolistavat suomalaista teatterikenttää esityskielen ja työtapojenkin suhteen. Vapaat ammattiteatteriryhmät ovat myös merkittäviä taiteilijoiden työllistäjiä Suomen teatterikentällä.

Kullakin vapaalla kentällä toimivalla teatterilla tai ryhmällä on erilainen profiilinsa ja toimintatapansa, joiden vakiinnuttaminen vaatii visiota, työtä, taitoa sekä sitoutuneisuutta. Vapaan teatterikentän toimijat useimmiten osoittavat sitoutuneisuutensa tekemällä työtä työehtosopimusten minimipalkoilla tai tekemällä myös ilmaista työtä, ja joskus jopa satsaamalla työnsä tekemiseen omia taloudellisia resurssejaan.

Vapaan teatterikentän vakiintuneimpien ryhmien toiminnan perusta ovat harkinnanvaraiset toiminta-avustukset, joita jakaa Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Taiteen edistämiskeskus. Toiminta-avustuksia haetaan vuosi kerrallaan. Jaettava summa ei ole merkittävästi lisääntynyt viimeisinä vuosina. Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen piiriin hakee uusia teatteriryhmiä, ja niiden sinne päästessä entisen suuruista rahasummaa täytyy jakaa useampien teatteriryhmien kesken. Vuodelle 2017 Taiteen edistämiskeskuksen esittävien taiteiden toimikunta teki 1-44 prosentin leikkauksia, kolmentoista jo pitkään toimineen teatteriryhmän toiminta-avustuksiin. Osalla toimijoista leikkaukset vaarantavat perustoimintaa merkittävästi ja romuttavat tehtyä pitkäjänteistä työtä.

Toiveemme on, että seuraaviin seikkoihin puututtaisiin vapaan ammattiteatterikentän toiminnan edistämiseksi:

  1. Avoimempaa päätöksentekoa ja keskustelukulttuuria päätösten kriteereistä

Toiminta-avustukselle on asetettu kriteereitä, joihin hakijat oman toimintansa pohjalta vastaavat, ja joiden perusteella hakijoita on ilmoitettu vertailtavan.

Nyt tehtyjen leikkausten kohdalla saadut perustelut ovat olleet hyvin yleisluontoisia. Merkittävimpänä perusteena mainittiin, että määräraha ei ole noussut ja haluttiin ottaa uusia toimijoita mukaan harkinnanvaraisen tuen piiriin, sekä lisätä tukea joillekin hakijoille. Ryhmän omarahoituksen määrään oli myös kiinnitetty huomiota. Tämäkään syy ei ollut yleispätevä, sillä joillakin leikkuriin joutuneilla teattereilla omarahoitus on ollut huomattavan hyvä.

Perustelut tällaisenaan eivät ole riittäviä. Jotta vertaisarviointi olisi luotettavaa, sen pitäisi perustua ryhmän luonteen ymmärtämiselle asetettujen kriteerien puitteissa. Taiken taholta ei ole kuitenkaan esitetty painotuksia kriteerien täyttämisessä. Palaute ja vuoropuhelu hakijan ja päättäjän väliltä puuttuu.

Toivomme avoimempaa ja keskustelevampaa kulttuuria päätöksentekoon harkinnanvaraisesta toiminta-avustuksesta.

  1. On väärin, että toimintansa ja profiilinsa vakiinnuttaneet, pitkäjänteiseen toimintaan sitoutuneet teatteriryhmät joutuvat olemaan vuosittaisen arvioinnin kohteena

Ammattilaisten palkkaaminen töihin, kuten kaikkinainen tuotannollinen ja taiteellinen suunnittelu sekä yhteistyö, vaatii sitoutuneisuutta ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta. Niitä Taike toiminta-avustuksen hakijalta myös edellyttää. On ristiriitaista, että pitkäjänteisyyteen sitoutuneet ja taiteellisen toimintansa vakiinnuttaneet ryhmät joutuvat vuosittaisen arvioinnin piiriin. Se ei palvele kenenkään etua. Monivuotiset avustukset olisivat toivottava avustusmuoto toimintansa vakiinnuttaneiden ryhmien toiminnan tukemiseen.

  1. Rahaa pitää saada lisää vapaalla teatterikentällä toimiville vakiintuneille ryhmille

On resurssien, luovuuden ja työn tuhlausta, että uusia ryhmiä otetaan harkinnanvaraisen tuen piiriin sen kustannuksella, että pidempään toimineilta ja toimintalinjansa vakiinnuttaneilta ryhmiltä leikataan.

Monimuotoisen ja omaleimaisen vapaan teatterikentän saavuttamiseksi ei ole liioin hyväksi, että vauraus keskitetään vain suppealle joukolle. Vapaan kentän arvo on nimenomaan siinä, että se pitää sisällään itsenäisiä toimijoita, joiden työtavat poikkeavat toisistaan ja vos-teattereiden työtavoista, ja että se pitää sisällään myös marginaalisempaa taidetyyliä. Monipuolinen vapaan teatterin kenttä takaa sen, että suomalaisille näyttämöille syntyy esityksiä, jotka poikkeavat laitosteattereiden tarjonnasta. Näin koko teatterikenttämme monipuolistuu ja uudistuu.

Ymmärrämme hyvin, että Taiteen edistämiskeskus on tilanteessa puun ja kuoren välissä; raha ei riitä ja hakijoita on paljon. Viime kädessä kysymys onkin koko tukijärjestelmän kehittämisestä siihen suuntaan, että Suomen teatterikentällä pystyy toimimaan omaleimainen, moninainen ja itsenäinen vapaiden ammattiteatteriryhmien joukko. Tälle kentälle omaprofiilisuus ja ketteryys ovat merkittävät arvot.

Odotammekin nyt tekeillä olevalta vos-uudistukselta paljon vapaan kentän toimintaedellytysten parantamiseksi. Toivomme syvästi, että koko suomalaista teatterikenttää ja siihen tehtäviä uudistuksia katsottaisiin myös vapaan teatterikentän toimijoiden näkökulmasta. Viime kädessä vain lisärahoitus mahdollistaisi paremman tulevaisuuden kaikille vapaille toimijoille.

Vetoomus

Jatkuva tahto kehittää ja uudistaa suomalaista teatteria ja rohkeus ottaa riskejä asuvat usein juuri vapaalla kentällä. Suomi tarvitsee monimuotoisen teatterikentän, kuten muissakin Euroopan maissa. Itsenäiset, omaleimaiset ja organisaatioiltaan kevyet toimijat Suomen teatterikentän osana on koko kentän etu.

Pitkäjänteiselle työlle vapaissa ryhmissä on turvattava luotettavammat edellytykset ja mahdollisuudet: siihen on vastattava pitkäjänteisellä tuella. On turvattava vapaissa ryhmissä työskenteleville edes kohtuulliset työolosuhteet. Ja koska mikään järjestelmä ei voi olla tekemättä karsintaa, kriteereiden tulee olla selkeät ja keskustelun päätöksenteon periaatteista avointa. Vapaa teatterikenttä tarvitsee kipeästi lisää taloudellisia resursseja ja vetoaa tässä vos-uudistuksen tekijöihin.

Faktoja:

Harkinnanvaraista toiminta-avustusta sai tänä vuonna 44 teatteria tai teatteri- ja esitystaiteen ryhmää. Pienin jaettava toiminta-avustus on 10 000 euroa ja suurin 210 000 euroa. Alle 50 000 euron toiminta-avustusta saa tällä hetkellä 25 teatteria, 50 000 – 125 000 euron avustusta saa 12 teatteria ja yli 150 000 euroa toiminta-avustuksena saa 7 teatteria. Yhteensä harkinnanvaraisena toiminta-avustuksena jaettiin tänä vuonna näyttämötaiteelle 2 961 000 euroa.

 

 

Vapaan teatterikentän puolesta,

 

Marika Heiskanen (Teatteri Siperian taiteellinen johtaja) ja

Miira Sippola (Myllyteatterin johtaja)

 

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat teatterikentän harkinnanvaraisen tuen varassa toimivat teatterit ja muut ryhmät:

 

Blaue Frau

Esitystaiteen keskus

Esitystaiteen seura

Höyhentämö

Improvisaatioteatteri Stella Polaris

Keski-Uudenmaan teatteri

Klockriketeatern

Koira Complex

Kokoteatteri

Kolmas tila

Myllyteatteri

Oblivia

PerformanceSirkus

Rakastajat-teatteri

Rospuutto-ryhmä

Teatteri Circus Maximus

Teatteri IlmiÖ

Teatteri Metamorfoosi

Teatteri Pensas

Teatteri Siperia

Teatteri Telakka

Teatteri Quo Vadis

Teatteri Vanha Juko

Totem-teatteri

Toisissa tiloissa -ryhmä

Universum

Valtimonteatteri

STOD selvitti: Teatteriohjaajan ammattikenttä on miehinen

Tältä planeetalta. Kuvaaja: Alisa Javits
Kuvassa: Nora Rinne ja Riku Korhonen

2.2.2017

Teatteriohjaajan ammattikenttä on miehinen

(KokoTeatteri jakaa tässä  STOD:n julkaiseman uutisen.)

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry STOD lähti vuonna 2014 alan ammattiliittona selvittämään teatteriohjaajien työllistymistä ja sitä, ketkä ohjaavat suomalaisissa ammattiteattereissa (VOS-teattereissa). Selvityksessä tilastoitiin sekä ohjaajien ammattipätevyys että sukupuoli. Siinä on huomioitu sekä kiinnitetyt että vierailevat ohjaajat.

 

Tulokset yllättivät sukupuolijakauman osalta. Tendenssin mukaan naiset ohjaavat pienillä ja miehet suurilla näyttämöillä. Vuonna 2015 suurten näyttämöiden ohjauksista 69 % oli miesten ohjaamia. Vuonna 2016 prosentti oli 66 %.

 

Ensi-iltoja oli vuonna 2016 yhteensä 264. (2015: 253; 2014: 243) näistä miesohjaajien määrä (kaiken kokoiset näyttämöt) yhteensä 156 eli 59 % (2015: 60 %; 2014: 64 %) ja naisohjaajien määrä 94 eli 36 %. (2015: 38 %; 2014: 33 %). Lisäksi työryhmäohjauksia oli 14 eli 5 % vuonna 2016 (2015: 2%; 2014: 0,8%).

 

STOD on jatkanut vuosiselvitysten tekoa seuratakseen tilanteen kehitystä. Selvitykset on tehty vuosina 2014, 2015 ja 2016. Tänä aikana muutokset ovat pieniä. Selvityksen tekijä on teatteriohjaaja Alma Lehmuskallio.

 

STOD ei leiki portinvartijaa, vaan selvittää alan ammattiliittona ammattilaisten työllistymistä ja siihen liittyviä käytäntöjä. Selvitys paljastaa sukupuolittuneita käytäntöjä ja tekee vallankäyttöä näkyväksi. Aihe on arka, ellei peräti tabu.

 

Sukupuolen lisäksi selvitettiin ohjaajien ammattipätevyyttä. Ohjaajan ammatti ei ole suojattu ammatti, joten rajaus on hankalaa. STOD määrittelee alan ammattiliittona ammattiohjaajan näin: ammattiohjaaja on Teatterikorkeakoulun ohjauksen/dramaturgian koulutusohjelman käynyt tai muun vastaavan koulutuksen saanut tai selkeästi meritoitunut ohjaaja.

 

Ammattiohjaajia oli VOS-teattereissa 65 % (171 ohjaajaa) vuonna 2016. Ei-ammattiohjaajia oli 34% (89 hlöä), ja he olivat pääosin näyttelijöitä ja teatteri-ilmaisun ohjaajia. Yksittäisten henkilöiden koulutustietoja emme julkista.

  

Merkillepantavia sukupuolijakaumia vuodelta 2016:

Helsingin kaupunginteatteri
13 miesohjaajaa (68%)

5 naisohjaajaa (26%)

1 ryhmäohjaus (5%)

 

Lahden kaupunginteatteri

7 miesohjaajaa (70%)

3 naisohjaajaa (30%)

 

Oulun kaupunginteatteri

7 miesohjaajaa (88%)

1 ryhmäohjaus (13%)

 

Porin Teatteri

8 miesohjaajaa (89%)

1 naisohjaajaa (11%)

 

Rauman kaupunginteatteri

4 miesohjaajaa (80%)

1 naisohjaajaa (20%)

 

Rovaniemen Teatteri

5 miesohjaajaa (8%)

1 ryhmäohjaus (17%)

 

Suomen Kansallisteatteri

8 miesohjaajaa (62%)

5 naisohjaajaa (38%)

 

Svenska Teatern i Helsingfors

7 miesohjaajaa (64%)

4 naisohjaajaa (36%)

 

Tampereen Teatteri

5 miesohjaajaa (83%)

1 naisohjaajaa (17%)

 

Tampereen Työväenteatteri

5 miesohjaajaa (45%)

6 naisohjaajaa (55%)

 

Lisätietoja: STOD:n hallituksen puheenjohtaja, teatteriohjaaja Anna-Maria Klintrup 050 338 0802

Nukketeatterikeskus Poijun esityksiä jälleen KokoTeatterissa keväällä 2017

Lumiukon Sydän / Nukketeatteri Poiju / Elisa Salo

30.1.2017

Nukketeatterikeskus Poijun ja KokoTeatterin yhteistyö saa jatkoa keväällä 2017 kun Poijun kolme esitystä vierailevat KokoTeatterissa.

 

Lumiukon sydän
Su 12.2.2017 klo 15.00

”On silmät mulla, sitä kiellä en.
Mutta unohdit tehdä sydämen!
Tee musta sielukas lumiukko,
joka on viisaampi kuin aapiskukko!”

Leikkisä ja lämminhenkinen esitys kertoo myötätunnon merkityksestä ja ystävyyden voimasta. Lumiukon hyvä mieli tarttuu niin lapsiin kuin aikuisiinkin.

Ikäsuositus:3-10-vuotiaille
Kesto n. 40 min
Esiintyjä: Elisa Salo

Lippuvaraukset:
www.nukketeatterikeskus.fi tai
info@nukketeatterikeskus.fi

Liput:
8€ ryhmälippu
10€ peruslippu

_________________________

Onnellinen prinssi
Su 26.2.2017 klo 15.00

Onnellinen prinssi on pienen pääskyn ja Onnellisen prinssin patsaan haikean kaunis rakkaustarina.

Korkealla kaupungin kattojen yläpuolella kohoaa Onnellisen prinssin patsas.
Pieni pääsky on matkalla Egyptiin talvehtimaan, mutta pysähtyy levähtämään patsaan juurelle.
Tästä alkaa ystävyys, joka kasvaa tarinaksi rakkaudesta ja epäitsekkyydestä.

Ikäsuositus yli 4 -vuotiaille
Kesto n. 35 min.
Esiintyjä: Miina Turunen

Lippuvaraukset:
www.nukketeatterikeskus.fi tai
info@nukketeatterikeskus.fi

Liput:
8€ ryhmälippu
10€ peruslippu

______________________________

Kampelan kolme toivomusta
Su 9.4.2017 klo 15.00

”Muistuta kampelaa että minä tahdon myös trumpetin!”

Kampelan kolme toivomusta on nykyaikaan sovitettu, klassisen käsinukketeatterin keinoin toteutettu versio Grimmin sadusta Kalastaja ja hänen vaimonsa.
Esitys käsittelee materialismia sekä ihmisten aiheuttamaa luonnon ja merien kuormitusta lämpimän huumorin keinoin

Ikäsuosistus: yli 3- vuotiaille ja perheille
Kesto: n. 30 min.
Esiintyjä: Milla Risku

Lippuvaraukset:
www.nukketeatterikeskus.fi tai
info@nukketeatterikeskus.fi

Liput:
8€ ryhmälippu
10€ peruslippu

Kajaanin Kaupunginteatterin, Routa Companyn ja KokoTeatterin yhteistuotanto Valkoinen peura vieraili Komin tasavallassa

valkoinen_peura_ennakkokuva_2

25.1.2017

 

Tiedote 25.1.2017

VALKOISELLA PEURALLA TUHAT KATSOJAA KOMISSA

Kajaanin kaupunginteatterin ja Routa Companyn yhteistuotanto VALKOINEN PEURA vieraili Komin tasavallan pääkaupungissa Syktyvkarissa. Sillä oli Savinin akateemisessa draamateatterissa kolme esitystä 20.-21.1.2017. Katsojia yhteensä kolmessa esityksessä n. 1000.

Hanna Kirjavaisen käsikirjoittama ja ohjaama Valkoinen peura perustuu löyhästi Erik Blombergin klassikkoelokuvaan, jossa kaunis saamelaisneito tappaa valkoisena peurana kaikki häneen rakastuvat miehet. Kirjavaisen tulkinnassa esitys kuitenkin ammentaa myyttisestä ja shamanistisesta uhrirituaalista. Anonyymi kyläyhteisö jossain päin arktista tundraa uhraa nuoren neidon sovittaakseen menetetyn luontoyhteyden energiateollisuuden puristuksessa.

Valkoinen Peura on myös suomalais-ugrilaisen kielen ja kulttuurin Jäänreunan kansat- kehittämihankkeen ja KOKOteatterin sekä OPM:n erillisrahoituksen turvin tuotettu laaja yhteistyöproduktio. Se pureutuu tanssin ja nykyteatterin keinoin öljyteollisuuden, arktisen luonnon ja perinteisen poronhoidon yhteensovittamattomilta vaikuttaviin ongelmiin. Esityksessä nähdään myös autenttisia porotaloudesta elävien pohjoiskomilaisten ihmisten haastatteluja.

Vastaanotto Syktyvkarissa oli lämmin ja innostunut. Sitä tultiin joukoittain katsomaan aina 600km päästä pohjoista Isvjan kylää myöten. Esitys sai runsaasti huomiota venäläisessä mediassa aina valtakunnallista Russija Gasetaa myöten. Lehti nosti esiin öljyteollisuuden ja porotalouden ristiriidoista syntyneen esityksen näyttävästi. Myös Komin TV: uutiset raportoivat vierailusta laajasti. Katsojapalautteen mukaan esitystä pidettiin poikkeuksellisena katsomiskokemuksena jonka shamanistinen tunnelma menee suoraan kollektiiviseen alitajuntaan.

Ohessa linkkejä esityksen saamaan mediahuomioon Venäjällä:
https://komiinform.ru/news/143344/
https://komiinform.ru/news/143348/
https://www.youtube.com/watch?v=FKxpvAa6uD4
https://www.youtube.com/watch?v=mLhkL60PZ3I
https://www.bnkomi.ru/data/news/58435/
http://gazeta-komi.ru/komi-news/142774#more-142774
https://rg.ru/2017/01/19/reg-szfo/v-komi-pokazhut-spektakl-o-konflikte-mestnyh-olenevodov-i-neftianikov.html
http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/vUser/46/16346/
http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/16351/
http://usinsk-novosti.ru/novosti/article_post/161590
http://усинск.онлайн/news/23675/

Lisätiedot: Hanna Kirjavainen
hanna.kirjavainen@gmail.com
p. 0405315138

Kuvia esityksestä:
http://www.kajaani.fi/gallery/images/5682?theme=tiera_kajaani_teatteri

KokoTeatterin ohjelmisto keväällä 2017

koko_04_web

28.12.2016

 

KokoTeatterin 20-vuotisjuhlavuoden uudet teokset käsittelevät ilmastonmuutosta, multiversumia ja fasismin syntyä. Uusia esityksiä ovat tekemässä mm. teatterin pitkäaikaiset jäsenet, kuten Anu Koskinen, Mikko Orpana, Sami Saikkonen ja Anna Veijalainen.

 

Anu Koskinen: Tältä planeetalta

Ilmastonmuutosnäytelmä

Rooleissa Riku Korhonen, Jaana Pesonen, Nora Rinne, Anu Koskinen. Ohjaus Anu Koskinen. Koreografia Mikko Orpana.

HELMIKUU PE 3.2. 19:00 (ensi-ilta), KE 8.2. 19:00, PE 10.2. 19:00, LA 11.2. 19:00, MA 13.2. 19:00, KE 15.2. 19:00, PE 17.2. 19:00, LA 18.2. 19:00, KE 22.2. 19:00, PE 24.2. 19:00

MAALISKUU KE 1.3. 19:00, PE 3.3. 19:00, LA 4.3. 19:00, KE 8.3. 19:00, PE 10.3. 19:00, LA 11.3. 19:00. Liput 27 / 19.

 

Nick Payne: Constellations

KokoTeatterin 20-vuotisjuhlaesitys rakkaudesta ja multiversumista

Rooleissa Sonja Sorvola ja Sami Saikkonen. Ohjaus Anna Veijalainen.

MAALISKUU PE 24.3. (ennakko), LA 25.3. 19:00 (ensi-ilta), KE 29.3. 19:00, PE 31.3. 19:00

HUHTIKUU LA 1.4. 19:00 TOUKOKUU KE 3.5. 19:00, PE 5.5. 19:00, LA 6.5.19:00, KE 10.5. 19:00, PE 12.5. 19:00, KE 17.5. 19:00, PE 19.5. 19:00, KE 24.5. 19:00, PE 26.5. 19:00, LA 27.5. 15:00. Liput 27 / 19.

 

Reetta Honkakoski: Pulpetti

Fyysinen teatteriesitys fasismista

Esiintyjät: Julia Johansson, Josefin Karlsson (Se), Charlott Lihnell (Se), Liv Nordgren (Se), Freia Stenbäck ja Reetta Honkakoski. Koreografia ja ohjaus Reetta Honkakoski.

HUHTIKUU PE 7.4. 19:00 (ensi-ilta), LA 8.4. 19:00, TI 11.4. 19:00, KE 12.4. 19:00, KE 19.4. 19:00, TO 20.4. 19:00, PE 21.4. 19:00. Liput 20 / 15.

 

___________________________________

 

Lisäksi ohjelmistossa jatkaa kaksi sadsongskomplex:fi –teatteriryhmän teosta tammi-helmikuussa. Jari Juutisen käsikirjoittama ja ohjaama Minä, Faransis W. (yhteistuotanto KokoTeatterin kanssa) TAMMIKUU PE 13.1. 19:00, LA 14.1. 19:00, KE 18.1. 19:00, PE 20.1. 19:00, LA 21.1. 19:00. Liput 27 / 19.

Kristian Smeds: Sad Songs from the Heart of Europe, ohjaus Jari Juutinen, rooleissa Liisa Sofia Pöntinen, kevään ainoa esitys: HELMIKUU 5.2. 17:00. Liput 27 / 19.

_____________________________________

 

Koko ohjelmisto www.kokoteatteri.fi

Liput ennakkoon Tiketti

 

KokoTeatterin 20-vuotisjuhlien kunniaksi kaikki 1997 syntyneet ikäkaimat pääsevät koko vuoden ajan teatteriesityksiin maksutta. Ikäkaimaliput varataan ovilipunmyynnistä bookings@kokoteatteri.fi tai lähettämällä WhatsApp viesti numeroon 050 321 9919.
#ikäkaimat

 

#ikäkaimat1997

#Suomi100Koko20

#born1997

KokoTeatterin sukupuolitilastot vuosien 1997-2016 ohjauksista ja käsikirjoituksista

2011 Äänestä mua! (kuvassa Minna Puolanto, Henry Hanikka, takana Timo Hirvonen ja Noora Ingström)

16.12.2016

TIEDOTE

 

KokoTeatterin sukupuolitilastot vuosien 1997-2016 ohjauksista ja käsikirjoituksista

 

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD tutki taannoin Vos-teattereiden ohjaajien sukupuolijakaumasta 2015 vuosikertomuksessaan. Alma Lehmuskallion tekemässä tutkimuksessa tilastoitiin vuoden 2015 ensi-illoista miesten ohjaamiksi 66% ja naisten 34%. Suuret näyttämöt kärjistivät prosentteja vielä enemmän miesten hyväksi, sillä suurille näyttämöille miehet ohjasivat 69% ja naiset 31%.

Näistä luvuista inspiroituneena KokoTeatterissa laskettiin koko toimintavuosien 1997-2016 prosentit käsikirjoittajien, näytelmäkirjailijoiden ja dramaturgien sekä ohjaajien ja koreografien osalta.

KokoTeatterissa naisten osuus oli käsikirjoittajien, näytelmäkirjailijoiden ja dramaturgien osalta 60% ja miesten osuus 40%.

Ohjaajista ja koreografeista naisia oli 57% ja miehiä 43%.

KokoTeatteri rohkaisee Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD:ia tai muita teatterialan järjestöjä tekemään kartoituksen teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ryhmien sukupuolijakaumasta ja vertaamaan lukuja  lain sisällä olevien teatterien lukuihin. Alan tulevaisuudesta keskusteltaessa olisi tervettä tietää, onko yleisesti suuntauksena, että naiset toimivat enemmistönä Vos-teattereiden ulkopuolella ja miehet sisäpuolella.

2017 ikäkaimat teatteriesityksiin ilmaiseksi koko vuoden

Nick Payne: Constellations Kuvassa Sami Saikkonen ja Sonja Sorvola Kuva: VHS

12.12.2016

KokoTeatteri juhlii 2017 20-vuotisjuhlavuotta ja tarjoaa tämän kunniaksi esityksiinsä kaikille 1997 syntyneille ikäkaimoilleen vapaan sisäänpääsyn. Ikäkaimaliput varataan teatterin lipunmyynnistä bookings@kokoteatteri.fi tai puhelimitse ark. 12-16 numerosta 050-3219919. Myös WhatsAppin viesti tavoittaa. Joidenkin esityksien tai yksittäisten näytösten kohdalla saattaa olla paikkamäärän rajoituksia, mutta varatessa saa vahvistuksen muutaman päivän sisällä ja ovellekin kannattaa aina tulla, sillä syntymävuotensa todistamalla mukaan pääsee aina kun vain esitykseen on tilaa.

 

Ohjelmistossa keväällä 2017 mm.

Anu Koskinen: Tältä planeetalta – ilmastoaiheinen uusi kotimainen näytelmä

Nick Payne: Constellations – rakkautta, vapaata tahtoa ja multiversumiteoriaa käsittelevä suomenkielinen kantaesitys

Reetta Honkakoski: Pulpetti – fasismin syntyä tutkiva fyysinen teatteriesitys.

Esityspäivät julkaistaan pian!

 

#Suomi100Koko20

#born1997

#ikäkaimaliput

Tiedote Minä Faransis W.

3.11.2016

Jari Juutisen odotettu uusi näytelmä Minä, Faransis W. saa ensi-iltansa KokoTeatterissa 18.11.2016.

Esitys pohjautuu Georg Büchnerin aiheeseen. Esitys on helsinkiläisen teatteriryhmä sadsongskomplex:fi’n ja KokoTeatterin yhteistuotanto.

Näyttelijät: Outi Condit (FIA), Aleksi Holkko (FIA) ja Liisa Sofia Pöntinen (FIA)

Videosuunnittelu: Aku Meriläinen

Valosuunnittelu: Teemu Nurmelin

Äänisuunnittelu: Jussi Matikainen

Käsikirjoitus ja ohjaus: Jari Juutinen

 

Muut esitykset marraskuussa: 22., 23., 25., 29., 30. Joulukuussa: 2., 7., 9., 10. Esitykset jatkuvat tammikuussa 2017.

sadsongskomplex:fi on vuonna 2015 perustettu helsinkiläinen kansainvälisesti kiertävä teatteriryhmä, jonka aikaisempia teoksia ovat palkittu Sad Songs from the Heart of Europe, venäläis-suomalainen yhteistuotanto Дядя Ваня (Vanja- eno) sekä georgialais-suomalainen yhteistuotanto Ледяные картины (Jääkuvia).

KokoTeatteri on 1997 perustettu vapaa ammattiteatteri, jolla on oma näyttämö Helsingissä, Hakaniemessä. KokoTeatterin ohjelmistossa on paitsi omaa teatterituotantoa, myös paljon yhteistuotantoja ja vierailuja. 2017 tulee olemaan KokoTeatterin 20-vuotisjuhlavuosi.

KokoTeatteri

Hämeentie 3, 00530 Helsinki

www.kokoteatteri.fi / bookings@kokoteatteri.fi

+358 50 321 9919 (ark. 12-16)

Liput 27 / 19, ennakkoon Tiketti