KokoTeatteri-yhdistys ry

KokoTeatteri -yhdistys ry on perustettu vuonna 1997. KokoTeatteri -yhdistys ry on osoitteessa Hämeentie 3 sijaitseva yhdistys, joka ylläpitää KokoTeatteria. KokoTeatteri on teatteri- ja orkesterilain ulkopuolinen ammattiteatteri eli se kuuluu ns. Lainsuojattomien teattereiden ryhmittymään.

KokoTeatterin jäsenistössä valtaosa on näyttelijöitä, tanssijoita ja muusikoita. Tuotannoissa kaikki työryhmän jäsenet ovat samanarvoisia. Alkuajoista asti teatterin esityksissä eri taiteenalojen esiintyjät ovat tehneet yli taiteenlajien yhteistyötä.

Vapaus tarkoittaa sijoittumista taidekentässä valtion rahoituksen teatteri- ja orkesterilain ulkopuolelle. KokoTeatteri on Lainsuojaton. Lainsuojattomuus merkitsee kuulumista teatterikenttään, jossa ryhmä- ja pienryhmäliike ovat vuosi toisensa jälkeen entistä laajempi ja merkittävämpi osa esittävää taidetta Suomessa. Vapautta on myös mahdollisuus toimia tässä ammatissa omaehtoisesti. Vapautta on määritellä taide ja tapa tehdä sitä.

KokoTeatterin kaltaiseen teatteriin taiteilija tulee todella testaamaan kykynsä. Taide syntyy täällä. Keskustelu syntyy täällä. KokoTeatteri merkitsee kokonaisvaltaista taidetta.

KokoTeatteri on toiminut vuodesta 1997. Vuonna 2007 vietettiin KokoTeatterin kymmenvuotissyntymäpäiviä ja teatterin perustajan, teatterinjohtaja Anna Veijalaisen kirjoittaman kirjan Joukkokohtaus – KokoTeatteria 10 vuotta (Like) julkistamistilaisuutta. Oma näyttämö Helsingin Kruununhaassa otettiin haltuun 2000 ja uusiin isompiin tiloihin Hämeentielle teatteri muutti 2012, jossa juhlistettiin 20. toimintavuotta lauantaina 27.5.2017.

KokoTeatterin ohjelmisto on edustanut alkuvuosina fyysistä teatteria, 2000-luvulla uutta eurooppalaista ja erityisesti itäeurooppalaista nykydraamaa sekä 2010-luvulla työryhmävetoisen kirjoittamisen ja esityksen konseptien yhdessä suunnittelua. Koko Jazz Clubin perustamisen myötä (2010) musiikilla on ollut myös teatterin esityksissä erityinen rooli. Tällä hetkellä KokoTeatteri on todellinen kulttuuritalo, jonka suojissa tapahtuu valtava määrä teatteriesityksiä, tanssitaidetta, elävää musiikkia ja muita tapahtumia.

 

Hallitus 2018

Hallituksen puheenjohtaja Miina Turunen

Hallituksen jäsen Metsälintu Pahkinen

Hallituksen jäsen Anna Veijalainen

Hallituksen jäsen Timo Hirvonen

Hallituksen jäsen Sonja Sorvola

Hallituksen jäsen Helena Roivainen

Hallituksen jäsen Sami Saikkonen

Hallituksen varajäsenet Sanja Kangas, Virve Balk

Halltus 2018 valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

 

Hallitus 2017

Hallituksen puheenjohtaja Miina Turunen

Hallituksen varapuheenjohtaja Minna-Karoliina Heino

Hallituksen sihteeri Anna Veijalainen

Hallituksen jäsen Timo Hirvonen

Hallituksen jäsen Jere Kolehmainen

Hallituksen jäsen Helena Roivainen

Hallituksen jäsen Sami Saikkonen

Hallituksen varajäsenet Minna Puolanto, Wilma-Emilia Kuosa

 

Yhdistyksen jäsenet 2017
34 henkilöjäsentä, ei yhteisöjäseniä

Pinja Flink
Henry Hanikka
Minna-Karoliina Heino
Timo Hirvonen
Jenni Juurinen
Helena Kallio
Sanja Kangas
Mia Kivinen
Jere Kolehmainen
Anu Koskinen
Wilma-Emilia Kuosa
Sesa Lehto
Jussi Lehtonen
Konsta Mäkelä
Metti Nordin
Maria Oiva
Matti Onnismaa
Mikko Orpana
Metsälintu Pahkinen
Jarkko Pajunen
Jouko Puolanto
Minna Puolanto
Kirsi Reinola
Matti Ristinen
Helena Roivainen
Sami Saikkonen
Jarkko Sarjanen
Pekka Saukkonen
Sonja Sorvola
Arttu Takalo
Juha Tuisku
Miina Turunen
Varre Vartiainen
Anna Veijalainen