top of page

SOSIAALISEN TAITEEN INNOVAATIOILTA VOL 3

Sosiaalisen taiteen innovaatioilta vol 3 on täällä! KokoTeatterissa 21.11.2019.

Järjestimme ensimmäisen Sosiaalisen taiteen innovaatioilta -tapahtuman 2018 lokakuussa KokoTeatterilla. Tilaisuuden tavoitteena oli kartoittaa tarvetta SOTE- ja Taidekentän kohtaamiselle. Suuren kiinnostuksen vuoksi päätimme järjestää kokonaisen keskustelutilaisuussarjan.

Illan agendana on tällä kertaa kerätä puhujien ja osallistujien kokemuksia taidetta ja hyvinvointia yhdistävistä projekteista:

Mikä on toiminut?
Mikä ei?
Mitä ehkä pitäisi tehdä toisin?

Keskustelemassa:

JAANA TASKINEN
MARKKU SALO
RIIKKA KALLIO
KRISTIAN WAHLBECK
EEVA MÄKINEN

Keskustelun moderaattorina toimii taiteilija Helena Ryti ja tilaisuuden avaa Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani.

Tilaisuudessa avataan keskustelua taiteen hyvinvointivaikutusten käytäntöönpanosta ja juurruttamisesta sekä taide- ja sosiaalikentän yhteisestä tulevaisuudesta.

Tilaisuus on luonteeltaan vapaamuotoinen ja yleisölle avoin.

Toimintakulttuurit muuttuvat ja hoitoalalla noudatetaan yhä enemmän kokonaisvaltaisia käytäntöjä ja ennaltaehkäisyyn perustuvaa hoitoa. Taide on tässä hyvinvointikeskustelussa keskeisessä roolissa. Myös taidekentän rahoitusmallit ja rakenteet ovat murroksessa. Kenen tulisi rahoittaa taiteella tavoiteltavaa hyvinvointia?

21.11.2019 klo 15

bottom of page